„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o technologię proekologiczną z wykorzystaniem metody SodaBlast Systems mająca na celu Podejmowanie działalności gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja przyczynia się do stworzenia nowej usługi na terenie LGD. „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”